Application Forms / Rules

Sr. No. Chapter No. Details/Subject Download
1 1 ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી રાજ્યમાં વૈયક્તિક / સામુહિક કલા પ્રદર્શન માટે સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્ર
1 2 વિદેશ / રાજ્ય બહાર કલા પ્રદર્શન યોજવા સહાય મેળવવા અંગે અરજીપત્રક